dimecres, 9 de maig de 2018


CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DEL CICLE INICIAL DE SALVAMENT AQUÀTIC
DELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS. CURS 2018- 2019Prova específica d’accés
Inscripció a la prova:
08 al 27 de maig
Lloc
Pàgina web:
Link pàgina Web:
Llista provisional d’admesos i exclosos:
A partir del dijous 01 de juny
Aportació dades llista exclosos:
Des del moment de fer efectiu el pagament i dins del termini d’inscripció.
Llista definitiva d’admesos i exclosos:
A partir del dimecres 07 de juny

Realització de la prova:
Dissabte 09 de juny de 2018

Hora: 13’30 hores
Lloc:
Club Natació Banyoles
Adreça:
Passeig Antoni Gaudí, 3


Preinscripció
Període:
Del 08 al 28 de maig  de 2018
Horari:
Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00
Documentació:
·      Sol·licitud (es facilita gratuïtament al centre o la pàgina web del centre)
·      Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne.
·      Original i fotocòpia del DNI del tutor legal de l’alumne (si es menor d’edat).
·      Certificat de la qualificació mitjana de l’ESO o equivalent.
·      Certificat de la qualificació mitjana dels tres primers cursos d’ESO o equivalent.
·      Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)
·      Si s’escau:
§  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.
§  Certificat de percepció renda mínima d’inserció (PIRMI)
§  Certificat de discapacitat.
Lloc:
Institut Illa de Rodes.
Adreça:
Cra. De les Arenes, 57, 17480 ROSES
Telèfons:
972 15 43 83 (telèfon)
Correu electrònic:
Pàgina Web:
Calendari:
Presentació de sol·licituds:
08 al 28 de maig de 2018
Publicació de la relació baremada de l’alumnat
Dimarts 29 de maig
Reclamacions a la relació baremada de l’alumnat
del 30  a l’01 de juny
Publicació de la relació d’alumnat admès
Dilluns 04 de juny

Matriculació
Període:
Del 4 al 11 de juliol de 2018
Horari:
Matí: Tots els dies de 9.00 a 14.00
Documentació:
·      Resguard de la preinscripció.
·      Certificació d’haver superat la prova específica d’accés.
·      Original i fotocòpia del títol ESO o equivalent.
·      Resguard de la Caixa conforme s’ha fet el pagament de la matrícula.
·      Original i fotocòpia del títol acadèmic que dóna dret a la convalidació de mòduls o UF (si s’escau)
Lloc:
Institut Illa de Rodes.
Adreça:
Cra. Arenes, 57, 17480 ROSES
Telèfons:
972 154383 (telèfon)
Correu electrònic:
Pàgina Web:


CURS
Inici/final del curs:
Dilluns 18 de setembre de 2018 / desembre de 2018 (provisional)
Horari:
Nocturn: De dilluns a dijous de 17 a 22 hores.


Duració del curs:

80 hores del bloc comú
160 hores del bloc específic (60 h pràctiques) 115 hores del bloc de formació pràctica

Preu:
689’50 € curs complet sense assegurança escolar (consulteu la taula de convalidacions)
Lloc de realització:
Institut Illa de Rodes i Piscina Municipal de Roses


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada